Fanny Ramsby

Fanny Ramsby

Studie- och yrkesvägledare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar bland annat med:

  • Studie- och yrkesvägledning – val och beslut
  • Vägledning och information kring studiesituationen och studierelaterade frågor som exempelvis antagning, behörighet, val av program/inriktning/kurser, examen, karriär, tillgodoräknande, studieteknik och lokala regler
  • Individuell studieplanering

Ansvarar för följande program:

Grundnivå

  • Freds- och utvecklingsprogrammet (nationell och internationell antagning)
  • Ledarskap och organisation
  • Sociologiprogrammet

Avancerad nivå

  • Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram (nationell och internationell antagning)
  • Sociologi, masterprogram

Fristående kurser på grund- och avancerad nivå:

  • Freds- och utvecklingsstudier, Kriminologi, Polisiärt arbete samt Sociologi

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)