Fateme Yazdi

Fateme Yazdi

IKT-samordnare
Fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

IKT-pedagog på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Jag jobbar med IKT-pedagogiska utvecklingsfrågor - digitala medier, lärplattformen Mymoodle, kommunikationsverktyget Zoom, Teams...
Dessutom ansvarar jag för inspelningarna för de interna och externa föreläsningarna inom specialistutbildningar för HV (institutionen för hälso- och vårdvetenskap) i Växjö.

Jag sitter i "K-huset" (se karta Växjö) som ligger i Georg Lückligs väg 8
arbetsrum: K2252