Fedja Borcak forskar i hur samtida bosniska prosatexter förhåller sig till amerikansk och västeuropeisk imperialistisk diskurs om Bosnien Hercegovina och regionen Balkan i stort. Han tillhör forskningsgruppen Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))