Jag är industridoktorand på SKF i Göteborg. Jag ägnar mig åt tillämpad forskning inom Predictive Maintenance för maskiner och system i fabriksmiljö.

Jag är speciellt intresserad av Deep Learning och interaktionen mellan människa och maskin.