Filip Andersson

Doktorand
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är doktorand inom pedagogik med inriktning specialidrottens didaktik. Mitt avhandlingsarbete är inriktat mot skolämnet specialidrott och vad det har för innebörd för olika involverade parter. 

Jag har en Masterexamen i Idrottsvetenskap och har intressen i barn-/ungdomsidrott ur såväl folkhälsoperspektiv som i talangutvecklingsfrågor. Min masteruppsats "Som man sår får man skörda" var en retrospektiv studie om två talangmiljöer, ungdomslandslag och Nationellt godkända idrottsutbildning (NIU) med inriktning fotboll, i svensk fotboll.