Firouze Pourmand Hilmersson

Universitetslektor Spara kontaktuppgifter

Firouze ingår i Center for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)