Francesco Flammini

Francesco Flammini

Docent
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

For further information, please visit the English version of this page.

Francesco Flammini har en doktorsexamen i datateknik (2006) från universitetet i Neapel Federico II, Italien. Han har varit adjungerad professor i cybersäkerhet vid University of Maryland University College Europe, inom datavetenskap och programvaruteknik vid universitetet i Neapel (Italien). Francesco har även varit en gästlärare på masterprogrammet för Homeland Security vid universitetet Campus Biomedico of Rome (Italien) och på masterprogrammet i teknik och säkerhet vid universitetet i Girona (Spanien).
Francesco Flammini har också erfarenhet från arbete inom industrin då han arbetat i 15 år i privata och offentliga företag, främst Ansaldo STS (Hitachi-gruppen) och IPZS (Italian State Mint and Polygraphic), där han arbetat med stora projekt med fokus på kritiskt infrastrukturskydd och transportsäkerhet. Han är en certifierad DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor) och en EU-expertutvärderare för INEA (Innovation & Networks Executive Agency).
Erfarenheten av att arbeta på internationell nivå tar Francesco Flammini med sig till Linnéuniversitetet då han har lett delprojekt och arbetat i EU-finansierade forskningsprojekt, bland annat PilotSHIELD och NewSHIELD (Artemis JU), om säkerhet, integritet och pålitlighet för kritiska inbyggda system. Han är en ledande medlem av IEEE och ordförande för IEEE SMC: s tekniska kommitté för Homeland Security. Han har tillsammans med andra författat mer än 80 vetenskapliga publikationer och han har fungerat som ordförande, talare och programkommittémedlem för flera internationella konferenser. Francesco har också som inbjuden gäst redigerat böcker och tidskrifter, som: LNCS-bokserier, "Software Tools for Technology Transfer" (Springer); "Reliability Engineering & System Safety", "Science of Computer Programming" (Elsevier). Han är också delaktig i arbetet om industriell datorsystems tillförlitlighet, säkerhet (EWICS TC7), ERCIM-arbetsgruppen för formella metoder för industriella kritiska system (FMICS) och av ESRA TC om operativ säkerhet i Interconnected Critical Infrastructures.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))