Fredrik Ahlgren

Fredrik Ahlgren

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
+46480497671
+46723043940
13064, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Currently (2020) I am on a teaching sabbatical at the University of British Columbia in Vancouver, BC, Canada.

www.ubc.ca 

fredrik.ahlgren@ubc.ca

 

Jag startade min karriär i den svenska flottan 2001, och har arbetat som teknisk sjöofficer fram till 2009. Under mina år i flottan seglade jag som maskinist på bland annat robotbåtar, korvetter och ubåtar. Detta har givit mig erfarenhet från att arbeta med gasturbiner, dieselmotorer och elektrisk framdrift. Jag bor i Kalmar, är gift och har två barn. Jag har ett stort intresse av ny teknik och är också en amatörlöpare. På min fritid, när jag inte springer, spenderar jag mycket tid på diverse hobbyprojekt samt läser böcker - gärna inom vetenskap och filosofi. Sedan 2016 är jag också ordförande för Humanisterna Kalmar, som är en förening som verkar för ett sekulärt samhälle och en rationalistisk och vetenskaplig livsåskådning.

Undervisning

Jag har arbetat som lärare på Sjöfartshögskolan sedan 2010 och har då ansvarat för bland annat ämnet pumpteknik. I pumpteknik ingår grundläggande strömningslära och tillämpade kunskaper i hur man felsöker och dimensionerar rör och pumpsystem. Jag är också involverad i utvecklandet av nya IoT (Internet of the Things) kurser för elprogrammen.

2020 bytte jag institution till Datavetenskap och ansvarar för kurser inom tillämpad IoT.

Forskning

I min forskning har jag studerat energieffektivisering av fartyg. Studierna har handlat om återvinning av spillvärme med hjälp av Organiska Rankin cykler (ORC), energi och exergi analyser samt metoder för maskininlärning. Min forskning har en operationell inriktning, vilket betyder att jag är fokuserad på att använda mätdata från fartyg i drift och skapa resultat som är applicerbara direkt på dagens fartyg. Nuvarande forskningsinriktning är utifrån dataperspektivet, användning av maskininlärning för att optimera driften.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)