Profilbild

Fredrik Ahlgren

Universitetsadjunkt
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
+46480497671
+46723043940
B 352, Sjöbefäl, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är doktorand inom ämnet Sjöfartsvetenskap och min inriktning är energieffektivisering av fartyg.

Jag är en utåtriktad person som har väldigt lätt att engagera mig i saker jag tycker är intressant. En stark miljö och rättvisekämpe samt humanist på fritiden. Min tidigare karriär har jag haft inom flottan som teknisk officer på både ubåtar och ytstridsfartyg.

Undervisning

Jag har arbetat som lärare på Sjöfartshögskolan sedan 2010 och har då ansvarat för bland annat ämnet pumpteknik. I pumpteknik ingår grundläggande strömningslära och tillämpade kunskaper i hur man felsöker och dimensionerar rör och pumpsystem.

Forskning

Det jag hittills har studerat är återvinning av spillvärme på fartyg, exempelvis avgasvärme. Min bakgrund som sjöingenjör gör att jag i första hand inriktar mig på en mer operativ och tillämpad ingenjörsmässig forskning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)