Fredrik Ahlgren

Fredrik Ahlgren

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
14075, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag startade min karriär i den svenska flottan 2001, och har arbetat som teknisk sjöofficer fram till 2009. Under mina år i flottan seglade jag som maskinist på bland annat robotbåtar, korvetter och ubåtar. Detta har givit mig erfarenhet från att arbeta med gasturbiner, dieselmotorer och elektrisk framdrift. Jag har ett stort intresse av ny teknik och har under senare delen av min akademiska karriär fördjupat mig mer i datorvetenskap.

Jag bor i Kalmar, är gift och har två barn. På min fritid, när jag inte springer, spenderar jag mycket tid på diverse hobbyprojekt samt läser böcker - gärna inom vetenskap och filosofi.

Undervisning

I början av 2020 flyttade jag tillhörighet till institutionen för datorvetenskap och mediateknik, och ansvarar för kurser inom tillämpad IoT, Web Intelligence samt grundläggande programmering i Python.

Jag har sedan tidigare arbetat som lärare på Sjöfartshögskolan sedan 2010 och har då ansvarat för grundläggande strömningslära och tillämpade kunskaper i hur man felsöker och dimensionerar rör och pumpsystem.

Forskning

Nuvarande forskningsinriktning är utifrån perspektivet utifrån data, användning av maskininlärning för att optimera driften av både fartyg och andra energianläggningar. Jag bedriver också tillämpad forskning inom IoT, främst inriktad på resurssnåla enheter med LoRa-teknik.

I min forskning har jag studerat energieffektivisering av fartyg. Studierna har handlat om återvinning av spillvärme med hjälp av Organiska Rankin cykler (ORC), energi och exergi analyser samt metoder för maskininlärning. Min forskning har en operationell inriktning, vilket betyder att jag är fokuserad på att använda mätdata från fartyg i drift och skapa resultat som är applicerbara direkt på dagens fartyg. 

Uppdrag

Programansvarig Högskoleingenjör Mjukvaruteknik

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)