Fredrik Håkansson

Utbildningssamordnare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är en del av ledningsstödet vid fakulteten för samhällsvetenskap (FSV). Mina ansvarsområden är verksamhetsstöd till fakultetsstyrelsen, ledningsgruppen och kunskapsmiljöer, samt därtill hörande berednings- och utredningsarbete.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)