Fredrik Håkansson

Fredrik Håkansson

Utbildningssamordnare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Tjänstledig

Mina ansvarsområden är utredning och beredning av lärarutbildningsfrågor (inklusive relaterad forskning), samhällelig drivkraft, verksamhetsstöd och remissvar på Fakulteten för samhällsvetenskap. Jag är också sammankallande i fakultetens kursplaneutskott.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)