Fredrik Hanell

Fredrik Hanell

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och är prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Undervisning

Under 2024 undervisar jag på kandidatprogrammen i biblioteks- och informationsvetensap och på mastersprogrammet i digital humaniora.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är kritiska biblioteksstudier, medie- och informationskunnighet, och digitala metoder.

Under 2021-2023 har jag medverkat i forskningsprojektet "Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid?" (läs mer här). Sedan 2023 medverkar jag i såddprojektet "Trolling the library – det digitala hotet mot folkbibliotekets demokratiska uppdrag" (läs mer här) som syftar till att undersöka hur högerradikala digitala angrepp mot folkbibliotek utvecklas, sprids och används och vilken logik som styr dessa attacker.

Uppdrag

Från 2023 är jag prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora.

Från 2024 ingår jag i referensgruppen för projektet Öppen vetenskap, samt i referensgruppen för delprojektet Öppna lärresurser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

  • Engström, L., Hanell, F., Pilerot, O. (2022). Editorial. Nordic Journal of Library and Information Studies. 3 (1). i-iii.
    Status: Publicerad
  • Hanell, F. (2021). Editorial. Nordic Journal of Library and Information Studies. 2 (2). i-iii.
    Status: Publicerad

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))