Fredrik Hanell

Fredrik Hanell

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
  • Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, FKH
  • Byggnad: Hus F, rum H333

Jag arbetar som lektor och studierektor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Undervisning

Jag undervisar på både campus- och distanskurser på kandidatprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap. Bland annat undervisar jag om vetenskaplig kommunikation, professionsetik och bibliotekspedagogik.

Forskning

Jag bedriver främst forskning inom området informationslitteracitet. Särskilt intresserar jag mig för frågor som rör digitalisering och utbildning, och de informationslitteraciteter som utvecklas i skärningspunkten däremellan.

Publikationer

Publikationer i urval

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))