Fredrik Hanell

Fredrik Hanell

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
34017, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och är prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Undervisning

Under 2023 undervisar jag om digitala metoder och netnografi på mastersprogrammet i digital humaniora.

Inom ramarna för Erasmus+ projektet DiMPAH arbetar jag med att utveckla nya öppna lärresurser om digitala metoder.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är medie- och informationskunnighet, kritiska biblioteksstudier och digitala metoder.

Under 2021-2023 medverkar jag i forskningsprojektet "Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid?" (läs mer här).

Uppdrag

Från 2023 är jag prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

  • Engström, L., Hanell, F., Pilerot, O. (2022). Editorial. Nordic Journal of Library and Information Studies. 3 (1). i-iii.
    Status: Publicerad
  • Hanell, F. (2021). Editorial. Nordic Journal of Library and Information Studies. 2 (2). i-iii.
    Status: Publicerad

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))