Gabriel Bäck

Gabriel Bäck

Doktorand
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand i flerspråkighet vid institutionen för svenska språket.

Undervisning

Jag pausar från att undervisa just nu, men har erfarenhet av att undervisa på grundkursen i svenska, samt i andraspråksundervisning, både inom lärarutbildning och som fristående kurs. Jag har också undervisat i svenska för utländska akademiker.

Jag har även ett par års erfarenhet av undervisning och språkutvecklande arbete på mellanstadiet.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om språkliga praktiker i en flerspråkig skolmiljö. Jag är intresserad av språkpolicyer, och hur sådana tar sig uttryck i praktiken på en skola.

Projektet tillämpar lingvistisk etnografi och diskursanalytiska verktyg för att ta ett helhetsgrepp på språkbruk i skolan, utifrån ett policyperspektiv.

Examina & kompetens

Filosofie magisterexamen i svenska som andraspråk (Göteborgs universitet, 2019)

Fil. kand. som examinerad språkkonsult (Göteborgs universitet, 2017)