Gabriel Bäck

Gabriel Bäck

Doktorand
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand i flerspråkighet vid institutionen för svenska språket.

Undervisning

Jag undervisar under HT-21 i delkursen Textanalys på grundkursen i svenska. Sedan tidigare har jag erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk inom både lärarutbildningen och på fristående kurser.

Jag har även ett par års erfarenhet av undervisning på mellanstadiet.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om språkbruk och språkliga praktiker i skolan. Jag är intresserad av språkpolicyer, och hur flerspråkighet möjliggörs eller begränsas på olika nivåer i samhället.

Projektet tillämpar lingvistisk etnografi och diskursanalytiska verktyg för att ta ett helhetsgrepp på språkbruk i skolan, utifrån ett policyperspektiv.

Uppdrag

Sedan augusti 2021 är jag samordnare för serien Högre Seminarium i Språkvetenskap.

Examina & kompetens

Filosofie magisterexamen i svenska som andraspråk (Göteborgs universitet, 2019)

Fil. kand. som examinerad språkkonsult (Göteborgs universitet, 2017)