Jag är en byggnadsingenjör och Arkitekt (MSc./Ph.D.) med lång arbetslivserfarenhet som delas mellan industri och akademi. För närvarande jobbar jag som postdoktor i institutionen för byggd miljö och energiteknik, med att utveckla och granska one-stop-shop affärsmodeller för energirenoveringar av bostadshusen och renoveringsscenarier i klimatanpassningssammanhang.

Min doktorsavhandling, "Prospects for the Development of a One-Stop-Shop Business Model for Energy-Efficiency Renovations of Detached Houses in Sweden" (2021) fokuserade på undersökningen av efterfrågan-husägare och utbudssidan (mikro-, små- och medelstora byggföretag, fastighetsmäklare, banker, kommuner), samt marknadsvillkoren, när det gäller policyer, som stödjer utvecklingen av ett produktservicesystem som levereras som One-Stop-Shop för energirenoveringarna av småhus i Sverige. Hans forskning lyfte fram marknadspotentialen för detta koncept samt de hinder som finns för aktörer på utbudssidan som hindrar one-stop-shop att komma in på marknaden.

Förutom min forskning är jag en passionerad volontär som har deltagit, under de senaste 13 åren, i olika projekt relaterade till utveckling av infrastruktur och underhåll och främjande av lokala samhällens välbefinnande i Afrika och Sydostasien, som medlem i Ingenjörer utan gränser.

Undervisning

  • Life Cycle Analysis (4BT321)
  • Diffusion of Innovations for a Sustainable Built Environment (4BT012)
  • Evaluation and Design of Energy Policies (4BT315)
  • Hållbar Utveckling (1ZT902)
  • Energi och Hållbar Utveckling (2BT312)

Forskning

Min forskning ligger i skärningspunkten mellan byggnadsdesign, entreprenörskap och hållbarhet. Specifikt studerar jag dynamiken mellan de olika aktörerna som är involverade i efterfrågan och leveranskedjor för renovering av bostadshus och utvecklar scenarier för energirenoveringar av det befintliga bostadshusbeståndet. Med min forskning försöker jag tillhandahålla lösningar på de fragmenterade renoveringskedjorna och möta behoven hos hyresgäster och fastighetsägare, inklusive de som redan befinner sig i eller nära energifattigdomsspektrumet inom en snar framtid. Dessutom syftar min forskning till att öka den byggda miljöns motståndskraft mot de negativa effekterna orsakade av klimatförändringar. Alla dessa ämnen har blivit alltmer avgörande både på EU-nivå och globalt.

Mina huvudsakliga intressen inkluderar energiprestanda i byggnader, policyanalys, klimatfinansiering, innovativa affärsmodeller, begränsning av klimatförändringar, cirkularitet och hållbarhetsövergångar. Jag har fördjupade kunskaper inom projektledning, dataanalys, policybedömning, samt utvärdering och uppföljning av mikro, små och medelstora företag inom byggbranschen.

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)