Gergei Farkas

Gergei Farkas

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sociolog och är framförallt intresserad av relationella sociala fenomen.

Undervisning

Jag undervisar i sociologisk metod, kvantitativa metoder, social nätverksanalys och relationella sociala teorier.

Forskning

Min forskning har framförallt rört sociala nätverk.

I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag de sociala nätverk varigenom beslutsfattare i svenska kommuner kommunicerar och interagerar med varandra. Studien visade bl.a. att kommunala makthavare är mycket mer välintegrerade socialt än vad man tidigare trott, och att könsskillnaderna i beslutsfattarnas tillgång till värdefulla sociala nätverk är mindre än vad tidigare forskning på området har visat.

Lyssna gärna på ett populärvetenskapligt samtal kring studien i Sveriges Radios program Studio Ett.

I senare projekt har jag bl.a. studerat de sociala nätverk som föreningsaktiva upprätthåller genom sitt föreningsengagemang, och de samarbetsnätverk som svenska och finska företag etablerar genom konkreta innovationsprocesser.

I en pågåeden studie vid Institutet för framtidsstudier undersöker vi hur studenter vid prestigefulla handelshögskolor nätverkar med varandra under studieåren, och vilken långsiktig betydelse dessa nätverk har för deras karriärer. Studien och dess systerprojekt finansieras av bl.a. Vetenskapsrådet.

Uppdrag

Jag är sedan januari 2022 prefekt vid Institutionen för samhällsstudier.