Gesa Praetorius

Gesa Praetorius

Lektor, biträdande
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
+46480497662
+46703487662
348, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Sedan augusti 2016 arbetar jag som forskare i Sjöfartsvetenskap med inriktning mot arbetsliv, organisation och riskhantering vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Jag har en bakgrund i kognitionsvetenskap med inriktning mot risk- och olycksanalys och en doktorsexamen i Sjöfart och marin teknik med inriktning mot Maritime Human Factors. I min forskning försöker jag att förstå samspelet mellan människa, teknik och organisation i en allt mer digitaliserad sjöfart.

Undervisning

Jag är kursansvarig för och undervisar i  "Leadership in Cross Cultural Contexts" (4SJ01M). Från och med hösttermin 2020 kommer jag också att föreläsa i kursen "Systemsäkerhet" (4VÅ650). 

Utanför LNU är jag föreläsare i human factors i olika kurser i den nationella forskarskolan i "Nautical Operations" i Norge. Utöver det är jag gästföreläsare i beslutsfattande, risk- och säkerhetsanalys samt användarcentrerad design.

Forskning

Jag forskar på resilience engineering, säkerhet och användarcentrerad design inom sjöfarten. Målet med min forskning är att förstå vilka förutsättningar som behöver skapas så att personalen iland och till sjöss arbetar i arbetsmiljöer som främjar deras säkerhet, är socialt hållbara och tillåter att våra sociotekniska system – människor i samspel med teknik i en organisation – kan bemöta både dagens och morgondagens utmatningar inom en allt mer digitaliserad sjöfart.

En säker och hållbar arbetsmiljö uppstår när organisation, teknik och operatörsroll är väl anpassade till varandra. Därför är användarcentrerad design av den fysiska, tekniska och organisatoriska arbetsmiljön i sig en viktig del av att skapa förutsättningarna för detta. Jag studerar bland annat hur, när och på vilket sätt man kan få in feedback från slutanvändaren (t.ex. sjömän) i designen av ny teknik, men också för att utveckla säkerhetsmanagement och träning ombord. Hur kan man implementera en användarcentrerad designprocess för att förbättra den fysiska och organisatoriska arbetsmiljön? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att kunna utveckla säkerhetsmanagement och träning ombord på fartyg utifrån slutanvändarnas behov? Det är två exempel på frågor som jag försöker att besvara genom min forskning.

Du kan höra mer om min forskning i en film gjord av det svenska maritima kompetenscentrat Lighthouse.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))