Giangiacomo Bravo

Giangiacomo Bravo

Professor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708782
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är främst intresserad av "computational social sciences" med tillämpningar på miljöfrågor. Förutom data (och "big data")-analys är jag fascinerad av två forskningsmetoder : (1) användningen av experimentella metoder i studiet av sociala mekanismer, främst socialdilemmasituationer; (2) utvecklingen av agentbaserad modeller för att analysera sociala och sociala-ekologiska system. Dessa olika metoderna kan användas isolerat eller, hellre, kombineras för att få en bättre förståelse av problemen.

Forskning

En kort lista över mina forskningsintressen omfattar:
• Miljöutveckling
• Allmänningens resurser (common-pool resources)
• Sociala-ekologiska system
• Kollektiva handlandets problem
• Computational social sciences

Film: Giangiacomo Bravo om hur migration och konflikt hör i ihop med att naturresurser utnyttjas. Forskningen visar att konflikter var vanliga när vi levde som jägarsamlare i Sydamerika.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)