Giangiacomo Bravo

Giangiacomo Bravo

Professor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är främst intresserad av "computational social sciences" med tillämpningar på miljöfrågor. Förutom data (och "big data")-analys är jag fascinerad av två forskningsmetoder : (1) användningen av experimentella metoder i studiet av sociala mekanismer, främst sociala dilemmasituationer; (2) utvecklingen av agentbaserad modeller för att analysera sociala och sociala-ekologiska system. Dessa olika metoderna kan användas isolerat eller, hellre, kombineras för att få en bättre förståelse av problemen.

Forskning

En kort lista över mina forskningsintressen omfattar:
• Miljöutveckling
• Allmänningens resurser (common-pool resources)
• Sociala-ekologiska system
• Kollektiva handlandets problem
• Computational social sciences

Film: Giangiacomo Bravo om hur migration och konflikt hör i ihop med att naturresurser utnyttjas. Forskningen visar att konflikter var vanliga när vi levde som jägarsamlare i Sydamerika.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)