Gisela Håkansson

Gisela Håkansson

Intermittent anställd
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Gisela Håkansson är seniorprofessor i svenska

Min forskning handlar om språkutveckling hos barn och vuxna, enspråkiga och flerspråkiga, med och utan undervisning. Exempel på frågor är: Skiljer sig enspråkig från flerspråkig språkutveckling? När är grammatiken ‘färdigutvecklad’? Vilka milstolpar är gemensamma för alla? Hur lär man sig nya språk som vuxen? Vilken roll spelar undervisningen? Hur använder flerspråkiga individer sina olika språk?

Det handlar alltså hela tiden om människans specifika förmåga att lära sig språk. Mitt mål är att nå en ökad förståelse av alla olika typer av språkutveckling och språkanvändning - och därmed av vår unika språkförmåga. Jag har medverkat i flera nationella och internationella projekt kring detta. 

På senare tid har jag också kommit in på området språktypologi och har nyligen färdigställt en bok om hur olika kommunikativa funktioner uttrycks i de drygt 200 språk som talas som modersmål i den svenska skolan.

Videoreportage: Svårigheten att placera ordet "inte" på rätt plats

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)