Gisela Prytz Isgren

Fakultetshandläggare
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag arbetar som fakultetshandläggare på Fakulteten för teknik med fokus på fakultetens forskarutbildning och utvärderingsarbete inom Treklövern.