Gisela Isgren

Fakultetshandläggare
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Jag handlägger ärenden som rör doktorander och forskarutbildning på Fakulteten för teknik.