Glenn Sjöstrand

Glenn Sjöstrand

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i sociologi på institutionen för samhällsstudier

Undervisning

Min undervisning är främst förlagd till kurser i sociologi och ledarskap och organisation, men även till PA-programmet. Innehållet i kurserna är av teoretisk, metodologisk och analytisk karaktär. 

Forskning

Min teoretiska huvudfåra är ekonomisk sociologi och professionssociologi och för närvarande är forskningen i huvudsak fokuserad på digital transformation och digitalisering av arbets- och näringslivet. Två projekt pågår inom området: 1. BARMETAL, om digitalisering, automatisering och avkarbonisering inom metallindustrin. 2. Ett projekt där digital kompetens inom trähusindustrin kartläggs. 3. Ytterligare ett projekt jag medverkar i är Health Data Sweden (HDS) och European Digital Innovation Hubs (EDIH). Andra områden för min forskning är ekonomiska beteenden och entreprenörskap liksom välfärds- och miljöfrågor. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))