Glenn Sjöstrand

Glenn Sjöstrand

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i sociologi på institutionen för samhällsstudier. Jag genomförde mitt forskarutbildnig vid Göteborgs universitet med en avhandling om industriella distrik och den informella ekonomin där gåvoutbyte påverkar den ekonomiska framgången. 

Undervisning

Min undervisning är för närvarande främst förlagd till kurser i sociologi, ledarskap och organisation, och inom HR.  Innehållet i kurserna är av teoretisk, metodologisk och analytisk karaktär. 

Forskning

Min teoretiska huvudfåra är ekonomisk sociologi och professionssociologi och för närvarande är forskningen i huvudsak fokuserad på digital transformation och digitalisering av arbets- och näringslivet. Två projekt pågår inom området: 1. BARMETAL, om digitalisering, automatisering och avkarbonisering inom metallindustrin. 2. TRUEEUROPE som fokuserar på industriella relationer och hur förtroende skapas och upprätthålls i relatioiner mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ytterligare ett projekt jag medverkar i är Health Data Sweden (HDS) och European Digital Innovation Hubs (EDIH). Andra områden för min forskning är ekonomiska beteenden och entreprenörskap liksom välfärds- och miljöfrågor. 

Uppdrag

För närvarande har jag ett uppdrag för samhällsvetenskapliga fakulteten att arbeta med frågor som berör Linnékommuner i samverkan. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))