Glenn Sjöstrand

Glenn Sjöstrand

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708884
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sociolog och programansvarig för Internationella Samhällsvetarprogrammet. 

Undervisning

Min undervisning är för tillfället främst förlagd till Internationella samhällsvetarprogrammet och kurser i sociologi. Innehållet i kurserna är av teoretisk, metodologisk och analytisk karaktär. Jag har också undervisat på flera internationella kurser, till exempel Socio-Cultural Theory inom Intercultural Studies Programme, Ethnicity in a Global Context och Cultural Change in an Age of Globalization, International Cooperation: Globalization, Culture and Development som har givits i USA, Nederländerna och Mexiko, samt kursen Globalization and Welfare Challenges på Ritsumeikan Univeristy, Kyoto, Japan.

Forskning

Min teoretiska huvudfåra är ekonomisk sociologi och professionssociologi. Mina forskningsområden handlar om sociala institutioner och processer som reglerar relationerna mellan företag och övriga samhället. Ett närliggande område för min forskning är ekonomiska beteenden och entreprenörskap. För närvarande är forskningen i huvudsak fokuserad på professionsstudier och i ett projekt studeras ingenjörers professionella utveckling. Andra intressen är välfärdssamhällets omvandling och den politiska ekonomin. Ett komparativt sidoprojekt på det området handlar om på vilket sätt organiseringen av välfärdssystemen påverkar den generella reciprociteten eller solidariteten i samhället.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))