Glenn Sjöstrand

Glenn Sjöstrand

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i sociologi på institutionen för samhällsstudier

Undervisning

Min undervisning är för tillfället främst förlagd till kurser i sociologi och ledarskap och organisation. Innehållet i kurserna är av teoretisk, metodologisk och analytisk karaktär. 

Forskning

Min teoretiska huvudfåra är ekonomisk sociologi och professionssociologi. Mina forskningsområden handlar bland annat om sociala institutioner och processer som reglerar relationerna mellan företag och övriga samhället. Ett närliggande område för min forskning är ekonomiska beteenden och entreprenörskap. För närvarande är forskningen i huvudsak fokuserad på professionsstudier och särskilt ingenjörers professionella utveckling. Andra intressen är digital transformation, välfärds- och miljöfrågor. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))