Göran Gerdin

Göran Gerdin

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent vid institutionen för idrottsvetenskap där jag för närvarande är ansvarig för ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa och institutionens internationaliseringsarbete.

I min pedagogiska och vetenskapliga verksamhet fokuserar jag huvudsakligen på att:

  1. synliggöra och utmana dominerande normer och värderingar (diskurser) kopplat till kropp, kön, fysisk aktivitet, idrott och hälsa i skolämnet idrott och hälsa;
  2. utveckla undervisningspraktiker som främjar inkludering, jämlikhet och social rättvisa i lärarutbildningen och skolämnet idrott och hälsa; och
  3. bidra med sociologiska perspektiv på idrottsutövande och coaching.

 

Jag sitter i redaktionen för tidskrifterna Curriculum Studies in Health and Physical Education och Sport, Education and Society  samt är sammankallande i nätverket Research in Sport Pedagogy för European Educational Research Association (EERA). Jag är också författare till Boys, Bodies, and Physical Education: Problematizing Identity, Schooling, and Power Relations through a Pleasure Lens, medförfattare till Social Justice Pedagogies in Health and Physical Education och medförfattare till antologin Critical Research in Sport, Health and Physical Education: How to make a difference.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)