Göran Gerdin

Göran Gerdin

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som idrottslärare tycker jag att idrott och hälsa har en viktig roll att spela i ett välmående samhällle. Jag är därför djupt engagerad i att bidra till att alla
människor oavsett ålder, genus, klass och etnicitet ska få uppleva det härliga med att delta i en mängd olika idrott och hälsa sammanhang. Genom att ge människor chansen att lära i, genom och om rörelse anser jag att idrott och hälsa är i en unik position för att fostra en befolkning av aktiva och reflekterande utövare av fysisk aktivitet och rörelse i vårt samhälle.

Undervisning

Idrottslärarutbildningen

Coaching och Sports Management

Forskning

Genus, kropp och njutning i idrott och hälsa

Samhällskritiska perspektiv i idrott och hälsa och idrottslärarutbildning

Ungdomsidrotts- och tränarutveckling

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)