Göran Nikolausson

Göran Nikolausson

Universitetsadjunkt
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan år 2009 anställd som universitetsadjunkt i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet En stor del av min tjänst arbetar jag inom ramen för det nationella nätverket Make Music Matter!, som jag är initiativtagarna till. Make Music Matter! är ett nätverk och en plattform där akademi, skola, musik- och kulturbransch samverkar med det omgivande samhället för att sprida kunskap och innavtion om musik samt verka för att musik för sin rätta plats både i samhälle och skola. Syftet med Make Music Matter! är att demokratisera musik genom att vara en arena där unga får utveckla kunskaper i musik och verktyg att uttrycka sig med både utifrån ett personligt, medborgerligt och yrkesförberedande perspektiv. Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet i nära samarbete med Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Tim Bergling Foundation, Sveriges Kommuner och Regioner, NE, Soundtrap by Spotify, Wahzaa, Academy of Music and Business och ABBA The Museum/PopHouse.

Webbsida: Make Music Matter! - Officiell hemsida

Webbsida: Make Music Matter! Linnéuniversitetet

 

Undervisning

Jag undervisar i ensemble, ensemblemetodik, gitarr och läroplansteori inom  utbildningar på musikhögskolenivå. En av dessa är ämneslärarutbildningen i musik inriktning mot gymnasiet, ingång musik. Jag är också examinator för studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom grundlärar- och ämneslärarutbildning. Dessutom undervisar jag i kurser inom Lärarlyftet II i musik samt i andra fristående musikkurser, däribland Make Music Matter! T.E.A.C.H.! där jag också har varit kursansvarig. Under åren har jag varit anlitad som föreläsare vid konferenser om kursplanen i musik utifrån olika Lgr11-perspektiv och i ensemblemetodik samt digitala verktyg i musikundervisningen. Innan jag arbetade som universitetslärare undervisade jag under många år i grundskolan i ämnena musik, svenska och samhällsorienterade ämnen.

Forskning

Under perioden september 2022-2025 arbetar jag med forskningsprojektet Datorn är det nya munspelet - musikproduktion på landet tillsammans med två forskare vid Linnéuniversitetet och en musiklärare. Projektet finansieras av Kampradsstiftelsen och sker i samverkan med nätverket Make Music Matter!, Mittuniversitetet och Högskolan i Dalarna. 

Vetenskapliga artiklar (ej forskning)

Nikolausson, G; (2020); Komponera mera - en studie om kreativa lärandeprocesser i musikskapande på grundskolan. Länk: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1510802&dswid=9840

Engdahl, T & Nikolausson, G; (2007) Musicera mera - en studie om skolors olika mål och arbetssätt för musicerande. Länk: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A205162&dswid=-8382

Uppdrag

 • 2009-2010 Ämnesexpert i Skolverkets arbetsgrupp för musik vid revideringsarbetet av ny kursplan i musik till Lgr11.
 • 2011 Författare till "Idé till planering" (pedagogisk planering) i Skolverkets Diskussionsunderlag i musik.
 • 2012 Ämnesdidaktiskt ansvarig och upphovsman till storyn i Skolverkets film Digitala verktyg i musikundervisningen.
 • 2013 Ämnesexpert/föreläsare i musik i Skolverkets projekt Handledning för lärande.
 • 2015-2016 Projektledare och textförfattare i Skolverkets undervisningsstöd Digitala verktyg i musikundervisningen.
 • 2011- 2019 Kursansvarig för kurser och utbildningar i musik inom ramen för Skolverkets Lärarlyftet I & II
 • 2016 - Representant för musik i projektgruppen  "Make Sound Happen" - Mot Nya Höjder
 • 2017-  Huvudansvarig för det nationella nätverket Make Music Matter!
 • 2017 - Ansvarig för Make Music Matter! Musiklärarkonvent
 • 2018 - Projektansvarig - Happy Nation Reborn i samarbete med Ace of Base (2018)
 • 2018 - Ansvarig för Make Music Matter! Musiklärarkonvent
 • 2019 - Ansvarig för Make Music Matter! Musikkonvent T..E.A.C.H.!
 • 2019-2020 - Projektansvarig - I Have A Dream i samarbete med ABBA The Museum och Björn Ulvaeus, (2019-2020)
 • 2020- Redaktör för Make Music Matter! Let´s Co-Net - nätverksträffar
 • 2021-2022 Projektansvarig - STORIES #ForABetterDay i samarbete med Tim Bergling Foundation och Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande  (2021-2022)
 • 2021 Konferenstalare om Make Music Matter! vid #FestiWell inom ramen för det europeiska universitetssamarbetet EUniWell. Länk: https://www.euniwell.eu/news-events/events/festiwell/make-music-matter                        
 • 2021 Talare om Make Music Matter! STORIES vid Symposium på Slottet om musikens och rörelsens betydelse för ungas välmående. Länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2021/linneuniversitetet-pa-slottsbesok/ 
 • 2022 Projektansvarig för projektet Collab2Compose (pilotprojekt)
 • 2022 Projektansvarig för Make Music Matter! Järvaveckan
 • 2022 Projektansvarig för Make Music Matter! Frihamnsdagarna