Göran Nikolausson

Göran Nikolausson

Universitetsadjunkt
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan år 2009 anställd som universitetsadjunkt i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet där jag undervisar i ensemble, ensemblemetodik, gitarr och läroplansteori inom  utbildningar på musikhögskolenivå. En av dessa är ämneslärarutbildningen i musik inriktning mot gymnasiet, ingång musik. Jag är också examinator för studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom grundlärar- och ämneslärarutbildning. Dessutom undervisar jag i kurser inom Lärarlyftet II i musik samt i andra fristående musikkurser. Vidare är jag en av initiativtagarna till Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige. Ibland föreläser jag vid konferenser om kursplanen i musik utifrån olika Lgr11-perspektiv och i ensemblemetodik samt digitala verktyg i musikundervisningen. Innan jag arbetade som universitetslärare undervisade jag under många år i grundskolan i ämnena musik, svenska och samhällsorienterade ämnen.

Uppdrag

  • 2009-2010 Ämnesexpert i Skolverkets arbetsgrupp för musik vid revideringsarbetet av ny kursplan i musik till Lgr11.
  • 2011 Författare till "Idé till planering" (pedagogisk planering) i Skolverkets Diskussionsunderlag i musik.
  • 2012 Ämnesdidaktiskt ansvarig och upphovsman till storyn i Skolverkets film Digitala verktyg i musikundervisningen.
  • 2013 Ämnesexpert/föreläsare i musik i Skolverkets projekt Handledning för lärande.
  • 2015-2016 Projektledare och textförfattare i Skolverkets undervisningsstöd Digitala verktyg i musikundervisningen.
  • 2011- Kursansvarig för kurser och utbildningar i musik inom ramen för Skolverkets Lärarlyftet I & II