Göran Petersson

Göran Petersson

Professor emeritus
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Professor emeritus i hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap vid eHälsoinstitutet; verksamhetsledare 2007-2018. Docent (Lunds universitet) och läkarspecialist i öron-näs-halssjukdomar. Gästforskare vid Cardiovascular Research Institute (CVRI), University of California, San Francisco (UCSF).

Arbetat med utbildning, utveckling och forskning kring IT-stöd, medicinsk informatik och multimedia vid Lunds universitet och Rådet för högre utbildning, Högskoleverket, ffa Medcal-gruppen. Arbetat med nätburen utbildning inom medicin och vård och internationella frågor vid Distum, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet resp. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, där han var ledamot av internationella kommittén. Varit ledamot i Efquels Board of Directors, Bryssel (European Foundation for Quality in eLearning). Varit gästlektor vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet för utveckling av bl a medicinsk simulering. Varit ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (www.sfmi.se) och i Svenska Läkaresällskapets Språkkommitté. 

Haft uppdrag inom Socialstyrelsens arbetsgrupp för forskning, ledning och styrning inom projektet Nationell Informationsstruktur (NI). Ingått i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel. Ledamot i Region Läns forskningskommitté. Varit ledamot i Socialdepartementets Nationella råd för eHälsa. Expert i Sveriges Kommuners och Regioners Nationella kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling inom bl a psykisk hälsa. Senior adviser till Region Kalmar län och RCSO (Register  Centrum SydOst). Ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa (http://www.sls.se/halsa--sjukvard/ehalsa/).

Bedriver forskningshandledning och utbildning om digitalt stöd och klinisk informatik inom vården inkl läkarverksamhet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)