Profilbild

Göran Petersson

Professor
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480497124
+46709447124
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Professor i hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap. Verksamhetsledare för eHälsoinstitutet. Docent (Lunds universitet) och läkarspecialist i öron-näs-halssjukdomar. Varit gästforskare vid Cardiovascular Research Institute (CVRI), University of California, San Francisco (UCSF).

Arbetat med utbildning, utveckling och forskning kring IT-stöd, medicinsk informatik och multimedia vid Lunds universitet och Rådet för högre utbildning, Högskoleverket, ffa Medcal-gruppen. Arbetat med nätburen utbildning inom medicin och vård och internationella frågor vid Distum, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet resp Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, där han var ledamot av internationella kommittén. Varit ledamot i Efquels Board of Directors, Bryssel (European Foundation for Quality in eLearning). Varit gästlektor vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet för utveckling av bl a medicinsk simulering. Varit ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (www.sfmi.se) och i Svenska Läkaresällskapets Språkkommitté. Fn ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa (http://www.sls.se/halsa--sjukvard/ehalsa/).

Haft uppdrag inom Socialstyrelsens arbetsgrupp för forskning, ledning och styrning inom projektet Nationell Informationsstruktur (NI). Ingår i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel (https://lakemedelsverket.se/vr). Ledamot i Landstinget i Kalmar Läns forskningskommitté (http://ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/forskning/fo-kommitten/). Ledamot i Socialdepartementets Nationella råd för eHälsa (https://www.ehalsomyndigheten.se/vision-e-halsa-2025/nationellt-rad/). Expert i Sveriges Kommuners och Landstings Nationella kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling (https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling/nationellkompetensgrupp.5095.html).

Bedriver forskning, utvärdering och handledning kring användning av digitalt stöd respektive läkemedel inom hälso- och sjukvården. Koordinator för eHälsodelen i Linnéuniversitetets spetsforskningscenter om Big Data: Data Intensive Sciences and Applications (DISA)( https://lnu.se/forskning/sok-forskning/ehealth--improved-data-to-and-from-patients/). Handleder masterprogram i eHälsa.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))