Gudmund Vollbrecht är adjungerad professor i skog och träteknik inom The Bridge – ett strategiskt samarbete mellan IKEA och Linnéuniversitetet. Ett program för entreprenörskap, innovation och produktion – för att skapa en bättre vardag i hemmet för de många människorna. Ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete om livet hemma och produktionens villkor.