Doktorand i pedagogisk psykologi

Lång erfarenhet som skolutvecklare, specialpedagog och lärare i grundskolan.

Undervisning

Pedagogisk psykologi

Forskning

Senaste publikation:

Almgren Bäck, G., Lindeblad, E., Elmqvist, C., & Svensson, I. (2023). Dyslexic students’ experiences in using assistive technology to support written language skills: a five-year follow-up. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-11. https://doi.org/10.1080/17483107.2022.2161647

Uppdrag

Pågår:
Nordiskt samarbete och forskning gällande att producera text via taligenkänning för elever med skrivsvårigheter / dyslexi inom grundskolan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)