Gunilla Broberg

Internationaliserings­samordnare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Med ansvar för fakultetens övergripande internationaliseringsarbete arbetar jag med våra studenter som vill studera utomlands, medarbetare som har internationella samarbeten och fakultetens ledningsgrupp i avtalsfrågor.

Mina ansvarsområden:

Fakultetens egna, internationella samarbetsavtal

Studentmobilitet

Omvärldsbevakning.

Avtalsansvar

• Erasmus+ och bilaterala avtal tecknade av fakulteten, vilket innebär ett övergripande ansvar inför dekanbeslut, kommunikation med samarbetspartner, information och uppföljning av avtal och -studenter.

Nätverk

Partnerskap & Nätverk, Lnu
I-Team, Lnu

Kontaktperson för studenter som vill studera utomlands och medarbetare som vill veta mer om att undervisa, forska eller samarbeta med partnerlärosäten.