Gunilla Gunnarsson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag har disputerat i naturvetenskapernas didaktik och arbetar främst inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, UVK. Didaktik är mitt forskningsområde och min forskning handlar om lärande och undervisning i skolan och på universitetet, bl.a. om kollegialt lärande i learning/lesson studies. Forskningen berör frågor inom Centrum för naturvetenskapernas didaktik,  Forskargruppen för värdepedagogisk forskning och Läroplansteori och didaktik (SITE).

Uppdrag

Jag är sedan ht-19 vice ordförande för Saco-S vid Linnéuniversitetet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))