Gunilla Gunnarsson

Gunilla Gunnarsson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24054, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har disputerat i naturvetenskapernas didaktik och arbetar främst inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna - läroplansteori och didaktik. Min forskning handlar i stort om lärande och undervisning samt kollegialt lärande i learning/lesson studies. Forskningen berör frågor både inom Kollegiet för värdepedagogisk forskning och Läroplansteori och didaktik (SITE). Jag är ledamot i FSV:s anställningsnämnd för lärare på grund- och avancerad nivå.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))