Gunilla Lindqvist

Gunilla Lindqvist

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska och vidareutbildade mig till barnmorska. Har arbetat som sjuksköterska inom flera olika områden som akut geriatrik, diabetessjuksköterska, mottagningssköterska inom VC, startat upp en densiitometrienhet, teamleader för ett endokrionologiteam. Inom barnmorske yrket har jag arbetat på förlosnning, BB, mödravård, kvinnohälsa, haft föräldrautbildning, preventivmedelsrådgivning samt cytologprovsmottagning. Jag disputerade 2013 vid Linnéuniversitetet med avhandlingen "Informal caregivers´ conceptions of dayily life with a spouse having chronic obstructive pulmonary disease" Tillförordnad lektor sedan 2013 på Linnéuniversitetet. 

Undervisning

Är involverad i undervisningen på sjuksköterskeprogrammet. Är kursransvarig för Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap, 22,5 hp. tidigare även examinator för kursen. Är examinator för prof III, termin 6 i den verksamhetsförlagda utbildningen 22,5 hp samt för kursen i patientens och familjens värld. Föreläser och har seminarier i olika kurser framför allt i de vårdvetenskapliga kurserna. Examinerar i prof III vid de kliniska examinationerna på KTC. 

Handleder två doktorander inom vårdvetenskap. 

Forskning

Min forskning handlar bl.a om att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), att vara anhörigvårdare, smärtproblematik, eHealth samt studenters lärande under utbildningen.  

Jag är knuten till professor Mirjam Ekstedts forskargrupp vid Institutionen för hälso-och vårdvetenskap. Resilient healthcare and patient activation group- The ReAction group. 

Jag är knuten till professor Cecilia Fagerströms projekt "PEEP för att förebygga återfall av svårläkta sår- En samskapande lösning för en Personlig EgenvårdsPlaneringsProcess" där jag är biträdande handledare till doktorand Marcus Rosenburg. 

Är bihandledare för Maria Koldestam doktorand tillsammans med handledargruppen, bihandledare Anders Broström samt huvudhandledare Susanne Knutsson. 

Ingår i projektet: Utveckling av vårdandet i sjuksköterskeutbildningen inom grund- och specialistsjuksköterskeutbildningen. Ansvarig projektledare Mikael Rask. Deltagande organisationer är Nursing School  of Fujian University of TCM (FUTCM) Kina, Wenzhou Medical University (WMU) Kina.  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))