Profilbild

Gunnar Bolmsjö

Professor, prefekt
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
+46470767237
+46722467068
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

CivIng i maskinteknik, LTH, Lunds Universitet, 1981. Teknologie Doktor, Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner, LTH, Lunds Universitet, 1986. Professor i robotteknik, LTH, Lunds Universitet, 1987-2011. Professor i robotik vid Högskolan Väst, 2011-2018. Professor i maskinteknik med inriktning mot industriella produktionssystem från 1 mars 2018 vid Linnéuniversitetet.

Mitt huvudintresse är industriell automatisering som inkluderar den pågående digitaliseringen i industrin och begrepp som smart manufacturing, robotisering och Industri 4.0.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i produktionststeknik för blivande industriella ekonomer.

Forskning

Min forskning präglas av tillämpad industriell robotteknik med exempel som styrning av process och robot i kombination för att kunna åstadkomma bättre prestanda i form av nyckeltal som produktivitet, kvalitet omställbarhet, mm. Exempel på område för forskning är robotiserad fogningsprocess som friktionsomrörningssvetsning (Friction Stir Welding), säkra system i samband med samverkan mellan operatör och robot, och konfigurering av system i industriell produktion.

Mitt OrcId är 0000-0002-1869-232X (https://orcid.org/0000-0002-1869-232X).
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Gunnar_Bolmsjoe
Google scholar: https://lnu.se/sok/?q=maskinteknik

Uppdrag

Anlitad som granskare i olika sammanhang, nationellt som internationellt, som artiklar till vetenskaplika journaler, ansökningar till forskningsprojekt, tillsättning av högre akademiska tjänster, etc. Utvärderare av projekt finansierade EU-kommissionen som expert. Ingår som akademisk representant för branschorganisationen SWIRA (Swedish Robot Industrial Robot Association) samt medlem av presidiet SPA (Svenska Produktionsakademien).

Gunnar Bolmsjö forskar om smarta robotar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))