CivIng i maskinteknik, LTH, Lunds Universitet, 1981. Teknologie Doktor, Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner, LTH, Lunds Universitet, 1986. Professor i robotteknik, LTH, Lunds Universitet, 1987-2011. Professor i robotik vid Högskolan Väst, 2011-2018. Professor i maskinteknik med inriktning mot industriella produktionssystem från 1 mars 2018 vid Linnéuniversitetet.

Mitt huvudintresse är industriell automatisering som inkluderar den pågående digitaliseringen i industrin och begrepp som smart manufacturing, robotisering och Industri 4.0.

En exposé över robotteknik och aktuella trender ges i följande föredrag från februari 2019: https://play.lnu.se/media/t/0_4ybu5gjo

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i produktionsteknik för blivande industriella ekonomer. Kursen inkluderar moderna koncept för produktionssystem, automatisering och robotisering. I detta ingår programvaror som SIMIO, för modellering, simulering och analys av produktionssystem, liksom andra som RobotStudio för simulering och programmering av robotar.

Forskning

Min forskning präglas av tillämpad industriell robotteknik med exempel som styrning av process och robot i kombination för att kunna åstadkomma bättre prestanda i form av nyckeltal som produktivitet, kvalitet omställbarhet, mm. Exempel på område för forskning är robotiserad fogningsprocess som friktionsomrörningssvetsning (Friction Stir Welding), säkra system i samband med samverkan mellan operatör och robot, och konfigurering av system i industriell produktion.

Mitt OrcId är 0000-0002-1869-232X (https://orcid.org/0000-0002-1869-232X).
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Gunnar_Bolmsjoe
Google scholar: https://lnu.se/sok/?q=maskinteknik
Youtube: https://www.youtube.com/c/GunnarBolmsjö

Uppdrag

Frekvent granskare i olika sammanhang, nationellt som internationellt, som artiklar till vetenskaplika journaler, ansökningar till forskningsprojekt, tillsättning av högre akademiska tjänster, etc. Utvärderare av projekt finansierade EU-kommissionen som expert. Ingår som akademisk representant för branschorganisationen SWIRA (Swedish Robot Industrial Robot Association) samt medlem av presidiet SPA (Svenska Produktionsakademien).

Gunnar Bolmsjö forskar om smarta robotar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))