Gunnel Cederlöf

Gunnel Cederlöf

professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Professor i historia vid Institutionen för kulturvetenskaper och medlem av Linnéuniversitetets Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Undervisning

Under 2022 arbetar jag heltid inom projektet "Undantag och nödläge - det brittiska imperiets regim i Asiens gränstrakter". Jag återkommer inom Institutionen för kulturvetenskapers utbildningar i februari 2023.

Jag undervisar och handleder på grund- och avancerad nivå och leder kurserna Forskningsfält i postkoloniala miljöer, Den moderna naturen och postkoloniala ekologier, och Postkoloniala möten.

Forskning

Min forskning kombinerar miljöhistoria, rättshistoria och kolonialhistoria och är inriktad på det tidigmoderna och moderna Indien och det brittiska imperiet.

Jag disputerade 1997 på avhandlingen Bonds Lost: Subordination, Conflict and Mobilisation in Rural South India (Manohar 1997, 2020) om bunden arbetskraft och förändrade relationer inom jordbruksekonomin under 1900-talet.

Under åren har forskningen främst behandlat relationerna mellan naturgivna förutsättningar, politisk makt, social förändring och rättsliga förhållanden. Jag har framför allt arbetat med frågor som berör människor inom de mest utsatta grupperna under en samhällsomvandling – dalits (tidigare oberörbara kaster) och adivasis (s.k. stamfolk).

En större sydindisk studie resulterade i Landscapes and the Law: Environmental Politics, Regional Histories, and Contests over Nature (Permanent Black 2008, Oxford University Press 2019). Den miljöhistoriska forskningen fördjupades också i samarbete med K. Sivaramakrishnan (Yale University) i Ecological Nationalisms: Nature, Livelihoods and Identities in South Asia (University of Washington Press and Permanent Black 2005, 2013).

Nu undersöker jag hur politisk makt, medborgarskap och statsskick formades då det brittiska imperiet växte fram i Asien, i en region som präglades mycket starkt av tropiska klimatförhållanden. Frågor om handel, lagstiftning, markrätt och egendom, och om de villkor som styrdes av monsuner och naturkatastrofer är viktiga i forskningsarbetet.

I monografin Founding an Empire on India's North-eastern Frontiers, 1790-1840 (2014) kombineras klimathistoria och rättshistoria för att klargöra hur den brittiska kolonialmakten etablerade kontroll över den region där den sydvästra delen av sidenvägens handelsnätverk länkade samman Indien och Kina, dvs. östra Bengalen, dagens nordöstra Indien, Burma och Yunnan. I Subjects, Citizens and Law: Colonial and Independent India (2016, med Sanjukta Das Gupta) fördjupas studier av undersåtens och medborgarens rätt och lagens praktik i det koloniala och självständiga Indien.

Forskningsprojekt:

Huseby i världen

I Linnéuniversitetets arkiv finns en stor samling dokument som visar Huseby Bruks historia över många hundra år. En ny del av den samlingen hittades på Husebys vind 2006: Joseph Stephens samling. Stephens var den godsägare som gav nytt liv åt Huseby under Smålands djupa ekonomiska kris på1800-talet. Detta var möjligt med hjälp av den förmögenhet som han skapade i det koloniala Indien där han arbetade som järnvägskontraktör under 1860-talet. När han lämnade Indien samlade han all sin dokumentation i en liten kista som till för några år sedan har stått oupptäckt på Husebys vind. Nu kan vi se i det historiska materialet hur Smålands och södra Skandinaviens historia är knuten till Indien och till det brittiska imperiet.

Projektet gör detta unika historiska material tillgängligt för forskning. Det finansieras av Kampradstiftelsen under 2017-19 och genomförs tillsammans med Huseby Bruk AB. Samarbete sker också med School of Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, i Indien.

  

Uppdrag

Gästforskare vid SCAS, Swedish Collegium for Advanced Studies (2000), Oxford University (2000-01), Jawaharlal Nehru University (2010) och Calcutta University (2004-2013), samt vetenskaplig ledare för Forum for Advanced Studies in Arts, Languages, and Theology vid Uppsala Universitet (2006-08) samt vice ordförande i STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning 2013-19.

Arbetande ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Senior Associate Research Fellow vid Utrikespolitiska institutets Asienprogram.

Publikationer

bokomslag

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))