Gustaf Waxegård

Gustaf Waxegård

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil. dr., leg. psykolog och leg. psykoterapeut (specialist i klinisk psykologi). Sedan 1/9 2023 är jag anställd som lektor i klinisk psykologi med inriktning mot neuropsykologi på Institutionen för psykologi. Mestadels undervisar jag på psykologprogrammets kurser. När det gäller forskning är jag intresserad av neuroutveckling hos yngre barn, och av utveckling av vårdkedjor för att möta behov hos familjer med barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Att koppla hållbar utveckling på individnivå till hållbar utveckling i ett samhällsperspektiv, med neuropsykologi som länk, är en central ambition.    

 

 

Undervisning

Jag har undervisning på olika kurser, och är kursansvarig för 1ps521, Introduktion till biopsykologi.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)