Hafrún Rafnar Finnbogadóttir

Hafrún Rafnar Finnbogadóttir

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hafrún Rafnar Finnbogadóttir blev antagen som Docent i Vårdvetenskap vid Malmö Universitet 30 september 2019 och har Medicine doktorsexamen sedan 23 maj 2014 vid Malmö Universitet. Avhandlingens titel: EXPOSURE TO DOMESTIC VIOLENCE DURING PREGNANCY – Impact on outcome, midwives awareness, women’s experience and prevalence in south of Sweden. 

Bakgrund: Leg. Sjuksköterska 1982 vid Sjuksköterskeutbildningen i Reykjavík, Island. Leg. Barnmorska 1989 vid Vårdhögskolan i Lund/Helsingborg vid Lund Universitet. Magisterexamen i omvårdnad vid Malmö högskola 2004. Har varit kliniskt verksam sjuksköterska och barnmorska i ca. 22 års tid. Sedan 2005 varit verksam inom akademin inklusive forskarutbildning på fyra år.

Hafrún Rafnar Finnbogadóttir är medlem och aktiv i flera internationella forskarnätverk där The Nursing Network on Violence Against Women (NNVAWI) är det nätverk som hon varit och är mest aktiv i och där forskare samlas kring frågor om våld mot kvinnor.

Undervisning

Hafrún Rafnar Finnbogadóttir har erfarenhet av undervisning, kursansvar och som examinator inom högskolan/universitet sedan 2005. Huvudsakliga undervisningsområden har varit vetenskapliga metoder, handledning på olika nivåer samt undervisning i reproduktiv hälsa och våld mot kvinnor. Hon har en gedigen erfarenhet som handledare på alla nivåer från kandidatexamen till högre utbildning. Hafrún har särskild erfarenhet av epidemiologiska studier och kvantitativ forskningsstudiedesign (longitudinella kohort-, tvärsnitt- och fall-kontroll studier) men även kvalitativ forskningsdesign samt grundad teori. Hafrún arbetar företrädesvis inom hälsovetenskap (master) och vid barnmorskeprogrammet vid Linnéuniversitet.

Forskning

Hafrún Rafnar Finnbogadóttir är

Projektledare för: Utsatt för familjevåld - mödrars och fosters/barns hälsa

Hennes huvudforskningsområde fokuserar på familjevåld inklusive partnervåld före, under och efter graviditet eller under perinatala perioden. Forskningen har utförts i nationell kontext med fokus på den gravida och nyförlösta kvinnan och hennes fosters/barns hälsa och välbefinnande, samt på förlossningsutfallet med uppföljning upp till ett och halvt år efter förlossningen. Forskningen syftar även till att utveckla en teoretisk modell om kvinnors erfarenhet av att vara utsatta för våld av sin partner under och efter graviditeten samt att undersöka hur och på vilket sätt kvinnorna anser att de hade blivit bäst hjälpta vid identifiering av våld under graviditeten. Vidare att beskriva barnmorskors medvetenhet och erfarenhet av att möta våldsutsatta gravida kvinnor.

Projektledare för: Blivande och nyblivna fäders/partners hälsa och livsstil

Forskningsprojektet är inriktat på att beskriva/kartlägga blivande och nyblivna fäders/partners hälsa före och efter barnets födelse i relation till levnadsvanor, livsstil, känsla av sammanhang och trygghet samt demografiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Nytt pågående projekt: Webbaserat stöd för gravida kvinnor i Island under COVID-19 

Samarbete med en grupp isländska forskare vid Reykjavík Universitet samt vid Utvecklingscenter för primärvård i Island. Vi har startat datainsamling till projektet som handlar om gravida kvinnors hälsa och livserfarenheter under Covid-19 pandemin och deras användning av internet för att söka information för att söka stöd.

Samarbetspartners: Linda Bára Lýðsdóttir, Docent, Direktör för mastersprogrammet i klinisk psykologi, Institutionen för Psykologi, Reykjavík Universitet, Island är projektledare. Rannveig Sigurvinsdóttir, Senior lecturer, Institutionen för Psykologi, Reykjavík Universitet, Island. Ástþóra Kristinsdóttir, Msc, Specialist barnmorska och sjuksköterska vid Utvecklingscentret för primärvård i Reykjavík, Island.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)