Håkan Andersson

Håkan Andersson

Universitetslektor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43058, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsintresse omfattar området bioorganisk kemi och utgörs i första hand av frågeställningar kring molekylär igenkänning. Mitt arbete rör framför allt struktur-funktionssamband hos olika system såsom peptider och ljusresponsiva organiska molekyler. Tidigare har jag arbetat mycket med s k molekylavgjutning. Jag undervisar i allmän kemi i ett flertal program.

Dessutom ansvarar jag för kursen i Nutrition inom Programmet för Nutrition och Livsmedelsvetenskap. Ibland dyker jag också upp på biokemikurser.

Forskning

Jag har min bakgrund i tillämpad biokemi (doktorsexamen från Lunds universitet, 1999) och de olika tekniker som finns för separation och analys inom detta område. Mina forskningsintressen omfattar relationen mellan molekylers struktur och aktivitet. Metodologiskt har jag stor erfarenhet av tekniker för prediktion, framställning och utvärdering av selektivitet hos molekylärt avgjutna polymerer genom analys av prepolymerisering/komplexering, polymersyntes, radioligandbindning och kromatografisk analys av polymer-ligandigenkänning.

På senare tid har mitt forskningsfokus riktats mot studier av struktur-funktionsförhållanden hos bioaktiva peptider. Detta involverar upprening från biologiska material, sekvensering (MS/NGS), fastfas peptidsyntes samt tolkning av NMR-data för att förstå peptidernas tredimensionella struktur och dess inverkan på biologisk aktivitet. Mina två viktigaste projekt inom detta område inkluderar upptäckt, karakterisering och struktur-aktivitetssamband hos bioaktiva peptider i nemertiner (marina maskar), samt karaktärisering av effekterna av genetisk variation i beta-defensiner hos fåglar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))