Håkan Hallbäck

Universitetsadjunkt
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470708568
+46725941414
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Rapport (Övrigt veten­skapligt)