Håkan Sollervall

Håkan Sollervall

Docent, Prefekt
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

E-postadress, Urkund (använd denna adress endast för färdigställda examensarbeten): hakan.sollervall.LNU@analys.urkund.se.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))