Hanna Berggren

Hanna Berggren

Projektassistent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
42030, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag studerar ekologi och evolution av bakterieflora hos fisk. Jag är intresserad av vilka processer som bidrar till strukturen och diversiteten i dessa bakteriesamhällen men även huruvida de påverkar fiskens ekologi och evolution. Genom att studera och jämföra bakteriesamhällen hos olika fiskarter kan vi först få en bild av hur den naturliga variationen ser ut. Har vi den kunskapen kan vi sedan utföra experimentella studier för att lära oss mer om ekologiska och evolutionära processer som formar dessa mikrobiella samhällen.

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)