Hanna Carlsson

Hanna Carlsson

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar primärt om kultur- och bibliotekspolitik, medie-och informationskunnighet, läsfrämjande och litteraturförmedling, samt ansvarar för uppsatskurser på våra kandidatutbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap.

Forskning

Min forskning placerar sig i gränssnittet mellan tre forskningsområden i B&I: a) folkbibliotekets roller, utveckling och utmaningar, b) kulturpolitik, bibliotekspolitik och kulturpolitisk styrning och c) medie- och informationskunnighet i digitala kulturer. Dessa tre forskningsområden binds samman av ett intresse för att, med en biblioteks- och informationsvetenskaplig blick, undersöka det demokratiska styrelseskickets ställning och förändrade förutsättningar i vår samtid

Uppdrag

Programansvarig för kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, distans.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))