Arbetar deltid i VINNOVA-finansierat forskningsprojekt om digitalt behandlingsprogram vid ätstörning, som drivs av KI.

Disputerade 2009 vid Linköpings Universitetet med en avhandling om designteori och metod för utveckling av verksamhetsstödjande IT-system.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)