Hanna Farnelid

Hanna Farnelid

Docent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44074, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor och docent i marin ekologi. Jag arbetar med bakterier och växtplankton i akvatiska miljöer. Jag är intresserad av att förstå utbredning, artsammansättning och funktion hos några av de allra minsta men mest betydelsefulla organismerna i världshaven. Jag använder traditionella mikrobiologiska metoder kombinerat med molekylärbiologi för att identifiera och undersöka hur dessa mikroorganismer reagerar och anpassar sig till olika miljöförhållanden.  

Undervisning

Jag undervisar i mikrobiologi och marin ekologi i ett flertal kurser på biologiprogrammet och inom masters programmet i akvatisk ekologi. Jag är kursansvarig och examinator på kursen biologi bas-breddning inom naturvetenskapligt basår. Jag handleder studenter vid projektkurser och examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersnivå.  

Forskning

Jordens yta består till 70% av hav. Bakterier och växtplankton har en betydande roll för det marina ekosystemet både genom att de producerar och bryter ner organiskt material. I min forskning utforskar jag frågor som rör mikroorganismers utbredning, artsammansättning och funktion. Kunskap om dessa organismer är av stor vikt för att förstå vilka konsekvenser framtida miljöförhållanden kommer att få och hur de påverkar näringskedjor i havet.

Uppdrag

Analytiker vid Havsmiljöinstitutet (10%)

Mina pågående forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)