Hanna Hallgren

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708955
Spara kontaktuppgifter

Tjänstledig från och med 2016-08-01.

Sedan 2013 är jag lektor i Genusvetenskap vid Linnéuniversitetet. Jag doktorerade 2008 vid Tema Genus, Linköpings universitet, med en avhandling om lesbisk feminism och aktivism under 1970- och 1980-talen i Sverige. 2009-2013 var jag lärare i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Härutöver har jag mångårig erfarenhet av undervisning och handledning i både akademiskt, skönlitterärt- och bruksorienterat skrivande bl.a. från Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Kristianstads högskola, Nordens folkhögskola, Bona folkhögskola liksom från författarutbildningar i Norge. Under 2012-2013 arbetade jag med forskningsprojektet ”Skrivandet som metod. En studie i poesi, skrivprocess och det reflexiva akademiska skrivandets möjligheter” som bl.a. resulterade i skriften Prolog till den litterära vetenskapsteorin (Malmö, 2014). I samband med projektet, som finansierades av Vetenskapsrådets konstnärliga forskning, var jag gästforskare vid the Centre for Narrative Research, University of East London. Tillsammans med professor Gunilla Byrman och docent Stina Ericsson driver jag forskningsmiljön the Centre for Gender and Language vid Linnéuniversitetet. Centrets syfte är att bilda en nyskapande, tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö för forskare från olika discipliner som intresserar sig för de komplexa relationer och frågeställningar som existerar mellan genus och språk. Jag undervisar på alla akademiska nivåer, och ger föreläsningar i genusrelaterade ämnen även utanför akademien. Jag är också verksam som poet och doktorandhandledare vid Dans- och cirkushögskolan och Aalto-universitetet.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))