Hanna Holst

Hanna Holst

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470708310
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sjuksköterska och universitetslektor på sjuksköterskeprogrammet där jag bland annat undervisar i vårdvetenskap och handledning. Mitt främsta intresseområde ligger i att arbeta med och utveckla stöd för lärande och handledning. Jag disputerade 2017 och i min avhandling har jag studerat studenters lärande i par vid verksamhetsförlagd utbildning samt det lärande utrymmet som uppstår i mötet mellan patienter, studenter och handledare. Studenters lärande i par ämnar stödja studenters lärande i att förena teori och praktik samt att stödja studenterna i att utveckla en reflekterande vårdande hållning.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)