Hanna Lindfors

Hanna Lindfors

Doktorand
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag tog logopedexamen (Master of Science in Speech and Language Pathology) 2011 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Under mina år som kliniskt verksam legitimerad logoped arbetade jag främst med barn med språkstörning/Developmental Language Disorder (DLD). Arbetet inkluderade exempelvis språkutredningar och föräldrakurser om kommunikationsstöd. 

Sedan 2020 är jag doktorand på institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitet och delaktig i projektet Språkbearbetning: Domängenerell eller domänspecifik? ERP-studier av verbal och visuell språkbearbetning hos barn med typisk och atypisk språkutveckling. Projektet leds av universitetslektor Annika Andersson och drivs tack vare medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. 

Forskning

Jag är intresserad av hur hjärnan bearbetar språk, barns språkutveckling och utvecklingsrelaterad språkstörning (Developmental Language Disorder/DLD).