Profilbild

Hanna Palmér

Docent
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
+46470708641
+46725941451
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Vid institutionen för matematikdidaktik är jag främst involverad i kurser och uppdragsutbildningar med förskolor och grundskolor som målgrupp, i magisterutbildning samt i examensarbeteskurser. Jag är mycket intresserad av undervisningsfrågor och sitter som ledamot i programrådet för förskollärarutbildningen. På institutionen för matematikdidaktik är jag programansvarig för magisterprogrammet i matematikdidaktik.

Forskning

Mitt forskningsintresse är lärares professionella utveckling med fokus på matematikundervisning samt yngre barns (0-12 år) lärande i matematik. De senaste forskningsprojekten har fokuserat problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning, entreprenöriellt lärande i grundskolans matematik samt matematik genom digitala verktyg och programmering i förskolan. Inom dessa forskningsintressen samarbetar jag med lärare och elever/barn vid flera olika skolor, förskoleklasser och förskolor i närområdet.

Uppdrag

Driver sedan 2014 forskningsprojektet PIF - Problemlösning i förskoleklass. I projektet implementeras och studeras problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning. Projektet genomförs tillsammans med verksamma förskoleklasslärare. 

Deltar 2019-2021 i forsningsprojetet DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter. Syftet med projektet är att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektet genomförs tillsammans med verksamma förskollärare och finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Självständiga arbeten

E-postadress, Urkund (använd denna adress endast för färdigställda självständiga arbeten): hanna.palmer.LNU@analys.urkund.se

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))