Profilbild

Hanna Tuvesson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446915
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag arbetar sedan oktober 2017 som universitetslektor i vårdvetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 

Jag tog min sjuksköterskeexamen 2003 och efter det en specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård. Jag har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin, företrädesvis inom psykiatrisk heldygnsvård och har stort intresse för frågor som rör psykisk hälsa, utveckling av psykiatrisk omvårdnad samt specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetssituation. 

Undervisning

Jag är programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård.

I min roll som pedagog drivs jag av engagemang och min pedagogiska grundsyn baseras primärt i etiska värden med studenten i centrum och med respekt för variation i studenterna och deras lärande. En stor del av min undervisning handlar om psykisk hälsa och ohälsa, psykiatrisk omvårdnad och hållbart arbetsliv för specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård.

Jag är även engagerad i undervisning om etiska och moraliska aspekter inom vården samt forskningsetik och publiceringsetik inom olika program och utbildningsnivåer på Linnéuniversitetet.

Uppdrag

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))