Hanna Wanselin

Hanna Wanselin

Universitetsadjunkt
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
42054, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Undervisar på kurser kopplade till naturvetenskaplig didaktik i  lärarprogrammen från förskola till gymnasiet. Undervisar i didaktik, bedömning och betygsättning, handleder självständiga arbeten och besöker studenter som gör sin VFU.

Forskning

Forskarstuderar i biologididaktik med fokus på meningskapande i biologiämnet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)