Hans-Göran Nygren

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708457
+46705508457
Spara kontaktuppgifter

Arbetar som utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum, RUC.