Hans Allmér

Hans Allmér

Universitetslektor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt arbete består av undervisning i marknadsföring, handel och affärer. Det innefattar också forskning och samarbete med det omgivande samhället samt uppdragsutbildning som innebär att utveckla akademiska färdigheter hos medarbetare inom den privata och offentliga sektorn.

Hösten 2018 lade jag fram jag min doktorsavhandling med titeln "Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly" vid Åbo Akademi, Åbo, Finland. Min forskning fokuserar på marknadsföring och informationssystem / informationsteknik (IS / IT). Detta inkluderar forskning inom service, servicescape, digital servicescape och digital wellness services.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))