Hans Allmér

Hans Allmér

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan
Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt arbete består av undervisning i marknadsföring, handel och affärer. Det innefattar också forskning och samarbete med det omgivande samhället samt uppdragsutbildning som innebär att utveckla akademiska färdigheter hos medarbetare inom den privata och offentliga sektorn.

Hösten 2018 lade jag fram jag min doktorsavhandling med titeln "Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly" vid Åbo Akademi, Åbo, Finland. Min forskning fokuserar på marknadsföring och informationssystem / informationsteknik (IS / IT). Detta inkluderar forskning inom service, servicescape, digital servicescape och digital wellness services.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))