E-mail: hans.andren@lnu.se  /  Telephone: +46702213108 

Jag undervisar i Geovetenskap/Naturgeografi och Geografiska Informationssystem (GIS), huvudsakligen inom fristående geografikurser upp till 90 Hp-nivån.

Publikationer/skrifter:

2020: Betraktelser från Aktse. I Naturskyddsföreningen i Aktse - 75 år. Naturskyddsföreningen, Norrbotten. S. 53-56.

2002: Deltas in the Abisko Area, Northern Sweden. The Abisko Delta in Lake Torneträsk. Geografiska Annaler 84 A, 3-4.  Tillsammans med Christer Jonasson och Johan Ottosson.

1995: Laitauredeltat. I: Till fjälls. Bilder av Sarek. Svenska Fjällklubbens Årsbok 1994-95 (Per Holmlund, Red.). s. 72-75.

1994: Development of the Laitaure delta, Swedish Lappland. A study of growth, distributary forms and processes. UNGI Rapport 88, 188 s. (Doctoral Thesis)

1989: Advance and morphological development of the Laitaure delta. I: Seuffert, O., (Red.); Abstracts of papers and posters. Second International Conference on Geomorphology, Frankfurt/Main September 3-9, 1989. Geoöko vol 1. p. 12 (poster-abstract).

1988: Nam Dong reservoir & bed load discharge in the Mekong river. Minor Field Study in Luang Prabang, Laos. (Mekong Secretariat, Bangkok, Thailand). 18 s. (MFS rapport, SIDA).

1986: Stranderosion i Hemavandeltat, mellan åren 1966 och 1986. Uppdragsarbete för AB Hydroconsult i Uppsala.

Undervisning

Jag undervisar i Geovetenskap/Naturgeografi och Geografiska Informationssystem (GIS), huvudsakligen inom fristående geografikurser upp till 90 Hp-nivån.

Forskning

Min forskning är inriktad mot fluvialmorfologi, speciellt deltaformationer (avhandling) och klimathistoria i norra Sverige. Avhandlingen (1994) behandlar Laitauredeltat vid Sareks Nationalpark i Lappland. Den beskriver deltats utveckling och tillväxt under 1900-talet, inklusive vattnets fördelning i olika älvfåror och dess variation med tiden. Sedan 1996 arbetar jag, tillsammans med Doc. Christer Jonasson, Uppsala Universitet, med ett forskningsprojekt som behandlar klimatförändringar under Holocen tid (efter istiden) och numera Antropocen i Norrbottens fjälltrakter. Klimatförändringarna studeras huvudsakligen med utgångspunkt från analyser av bottensedimenten i sjöar, bl. a. Laitaure. Variationer i sedimentationshastigheten i Laitaure förmodas vara starkt kopplade bl. a. till vattenflödets variation i Rapaälven och därmed klimatförändringar inom Sareks högfjällsområde. I ett mindre projekt har också Abiskojokks delta i Torneträsk studerats.

 

Uppdrag

Studierektor i Geografi vid Institutionen för Kulturvetenskaper.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))