Hans Frisk

Hans Frisk

Docent
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har under min tid i Växjö undervisat på merparten av våra kurser, från matematikens historia till differentialgeometri. Geometri, matematisk modellering 1, matematikens historia, linjär algebra och Fourierserier samt diskret matematik är de kurser jag haft de senaste åren. Jag har en gymnasielärarexamen i matematik och fysik.

Forskning

Jag började som teoretisk fysiker inom området kärnfysik. Postdoc-perioden 1988-1993 var jag intresserad av semiklassisk mekanik och den kvantmekaniska motsvarigheten till klassiskt kaotiska system (kvantkaos). Under min Växjötid har jag studerat David Bohms tolkning av kvantmekaniken (1993-1997) och från 1998 har jag gjort numeriska undersökningar av nollställena till Riemanns zeta funktion och Dirichlets L-funktioner.