Hans Lundberg

Hans Lundberg

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

  • Entreprenörskap
  • Innovation

Forskning

Recent Publications:

Ramírez-Pasillas, M., Saari, U. A. & Lundberg, H. (2023). Business Groups Owned by Family and Sustainability Embeddedness: Understanding the Family Sustainability Spectrum. In Rautiainen, M., Parada, M. J., Pikhal, T., Akhter, N., Discua Cruz, A. & Mukherjee, K. (Eds.), The Palgrave Handbook of Managing Family Business Groups, pp. 429-457. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-13206-3_17

Lundberg, H. (2022). Radically Overperforming Women Entrepreneurs in Mexico City: Alimentos Para Todos as a High Impact Social Innovation Case. In Yousafzai, S., Henry, C., Boddington, M., Sheikh, S. & Fayolle, A. (Eds.), Research Handbook on Women's Entrepreneurship and Value Creation, pp. 327-344. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. DOI: https://doi.org/10.4337/9781789901375.00030

Ramírez-Pasillas, M., Lundberg, H. & Nordqvist, M. (2021). Next Generation External Venturing Practices in Family Owned Businesses. Journal of Management Studies, 58 (1), 63–103. DOI: https://doi.org/10.1111/joms.12566

Ramírez-Pasillas, M., Ratten, V. & Lundberg, H. (Eds.) (2020). Social Innovation of New Ventures: Achieving Social Inclusion and Sustainability in Emerging Economies and Developing Countries, pp. 1–178. Abingdon, UK & New York, USA: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003034933

Lundberg, H., Ramírez-Pasillas, M. & Ratten, V. (2020). Social Innovation in Emerging Economies and Developing Countries. In Ramírez-Pasillas, M., Ratten, V. & Lundberg, H. (Eds.), Social Innovation of New Ventures: Achieving Social Inclusion and Sustainability in Emerging Economies and Developing Countries, pp. 3–13. Abingdon, UK & New York, USA: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003034933-2

Lundberg, H. (2020). Integrar, Empoderar y Expandir el Campo de Acción de Genuinos Emprendedores Mexicanos. In Bueno Castellanos, C. (Ed.), Ser Emprendedor en el México del Siglo XXI, pp. 17–24. Toluca, Estado de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México. Available: Here

Pellegrini, M. M., Gnan, L., Lundberg, H., Songini, L., Raith, M. & Starnawska, M. (Eds.) (2020). European Entrepreneurship Research and Practice: A Multifaceted Effort Towards Integration of Different Perspectives, pp. 1–198. Charlotte, USA: Information Age Publishing. URL: Here

Pellegrini, M. M., Gnan, L., Lundberg, H., Songini, L., Raith, M. & Starnawska, M. (2020). Introduction. In Pellegrini, M. M., Gnan, L., Lundberg, H., Songini, L., Raith, M. & Starnawska, M. (Eds.), European Entrepreneurship Research and Practice: A Multifaceted Effort Towards Integration of Different Perspectives, pp. vii–ix. Charlotte, USA: Information Age Publishing. Available: Here

Lundberg, H. (2020). A Conceptual Framework for Social Entrepreneurship and Social Innovation in Mexico. Entretextos, 11 (33), 20–37. Available: Here

Lundberg, H. & Ramírez-Pasillas, M. (2020). The Other Within as Entrepreneurial Agency for Subsistence Entrepreneurs. In Ratten, V. (Ed.), Entrepreneurship and the Community. A Multidisciplinary Perspective on Creativity, Social Challenges, and Business, pp. 7–27. Cham, Switzerland: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-23604-5_2

Ratten, V., Ramírez-Pasillas, M. & Lundberg, H. (Eds.) (2019). Managing Sustainable Innovation, pp. 1–194. Abingdon, UK & New York, USA: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429264962

Ratten, V., Ramírez-Pasillas, M. & Lundberg, H. (2019). Managing Sustainable Innovation. In Ratten, V., Ramírez-Pasillas, M. & Lundberg, H. (Eds.), Managing Sustainable Innovation, pp. 1–10. Abingdon, UK & New York, USA: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429264962

Ramírez-Pasillas, M., Uwase, E. & Lundberg, H. (2019). Contextualizing Sustainability in Water Project Management: The Case of the Bugesera District in Rwanda. In Nilsson, P. & Heshmati, A. (Eds.), Efficiency, Equity and Well-Being in Selected African Countries, pp. 277–306. Cham, Switzerland: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11419-0_13

Ramírez-Pasillas, M. & Lundberg, H. (2019). Corporate Social Venturing: An Agenda for Researching the Social Dimension of Corporate Venturing by Family Owned Businesses. In Saiz-Alvarez, J. M. & Palma-Ruiz, J. M. (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurial Leadership and Competitive Strategy in Family Business, pp. 173–192. Hershey, USA: IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8012-6.ch009

Lundberg, H. & Ramírez-Pasillas, M. (2019). Entrepreneurship, Context and History: Western European Entrepreneurship Fundamentals Revealed in Magistral Book by Léo-Paul Dana. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 13 (3), 412–414. DOI: https://doi.org/10.1108/JEC-07-2019-107

Ramírez-Pasillas, M., Lundberg, H. & Nordqvist, M. (2018). Everyday Practices of Corporate Venturing. Academy of Management Proceedings, 2018 (1), 1-40. DOI: https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.18120abstract

Ramírez-Pasillas, M., Lundberg, H. & Umuhire, S. (2018). Entrepreneurship Policy for the Health Sector in Rwanda: A Quest for Contextual Social Inclusion. In Dana, L-P., Ratten, V. & Honyenuga, B. Q. (Eds.), African Entrepreneurship - Challenges and Opportunities for Doing Business, pp. 289–324. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73700-3_13

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Villanueva, C., Lundberg, H. (2010). Presentation. Rewriting relational aesthetics : relational strategies in artistic research and practice in mexico and sweden 2006-2007. Alingsås, Son of hotta. 1-4.
  • Lundberg, H., Ramírez-Pasillas, M. (2007). Bengtember. Den lekande farbrorn : vänbok med anledning av Bengt Johannisson 65 år. Växjö, Växjö University. 39-41.
  • Lundberg, H. (2005). Entreprenörskap i kulturarvssektorn. Affärsidéer, varumärkesbyggande och storytelling : nya sätt att använda kulturarvet : [rapport från ISKA:s konferens i Sundsvall 20-21 oktober 2004]. Härnösand, ISKA - Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv. 58-64.

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))