Hans Sternudd

Hans Sternudd

Professor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar inom konst- och bildvetenskap och bildlärarutbildningen.

Min forskning har sedan 2008 berört visuella uttryck för självskador, i första hand fotografier som publiceras på internet. Jag är intresserad av hur de ingår i ett sociokulturellt kommunikativt sammanhang där de gör självskadande begripligt och kanske även meningsfullt. Jag är även intresserad av hur bilden av självskadaren och självskadande konstrueras i massmediala sammanhang.

Min examen tog jag på institutionen för konst- och bildvetenskap vid Lunds universitet, jag disputerade år 2004 med avhandlingen Excess och aktionskonst: en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale. I avhandlingen undersöks likheter och skillnader mellan olika former av sceniska uttryck, med utgångspunkt i den österrikiske konstnären Hermann Nitschs aktionskonst. Jag har sedan disputationen främst varit verksam vid genusvetenskap, Malmö högskola med undervisning och forskning, samt vid Linnéuniversitetet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))